Kültür varlıklarına sahip çıktık

Kültür varlıklarına sahip çıktık

41.750 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini sağladık. Eserlerin envanterini çıkartarak belgeleri arşivledik ve bunlara ait projeler hazırlayarak restorasyonları veya onarımlarını tamamladık. Yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde kalan eserlerin envanter çalışmasına da başladık. Restorasyon veya onarımı yapılan vakıf eseri sayısını 11 yılda 86 kat artırdık.